Alat za savijanje cijevi

Alat za savijanje cijevi

Ovaj alat je veoma praktičan kod savijanja bakrenih cijevi koje se koriste kod rashladnih sistema. Ovaj alat pomaže kod savijanja bakrenih cijevi tako što čuva cijev da se ne prelomi ili ošteti.

Prikaži