Alco


Alco ventili

Alco ventili su veoma efektivni i sigurni bez curenja plina, veoma je lako i sigurno rukovanje sa ventilom. Alco ventili imaju i sigurnosnu zaštitu koji sprječavaju bilo kakve ozljede pri rukovanju ventilom. Alco ventili su 100% kompatibilni sa ostalim proizvodima na tržištu.