Alco


Alco presostati

Alco je vodeći svijetski proizvođač komponenti za rashladne sustave
Alco je vodeći svijetski proizvođač komponenti za rashladne sustave. Alco presostati sadržavaju senzor tlaka koji aktivira skočno električni prekidač (SPDT). Pritisak prekidača se održava na istoj razini sve dok se ne dogodi neka promjena, ovakav sustav osigurava otpornost na vibracije.

Katalog