Danfoss


Danfoss presostati

Odlično funkcioniranje i laka montaža
Ovi presostati su dizajnirani da zaštite rashladne instalacije od previsokog tlaka na potisu, i preniskog tlaka na usisu. Presostati su konstruirani da pokreću i zaustavljaju kompresore ili da upravljaju ventilatorima.

Katalog