Gree

Najveći proizvođač klima uređaja na svijetu
Gree Electric Appliances je najveći specijalizirani proizvođač klima uređaja na svijetu. Njihova proizvodnja se odvija u 9 tvornica širom svijeta te u njima radi preko 80 000 djelatnika. Gree je jedan od najvećih inovatora, imaju preko 6000 prijavljenih patenata. Gree ima veoma visok godišnji proizvodni kapacitet, oni proizvode preko 60 milijuna kompleta klima uređaja kućne serije te 5,5 milijuna kompleta uređaja komercijalne serije. Danas više od 200 milijuna ljudi širom svijeta koristi proizvode koje je proizveo Gree.
Kvaliteta Gree klima
Gree vrši konstantnu kontrolu svojih proizvoda , Gree je u Kini jedina marka klima uređaja koja ima oznaku "svjetska marka" koja mu je dodjeljena od strane General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine.
Katalog