Spal


Spal

Spal ventilatori - talijanski proizvođač aksijalnih i centrifugalnih ventilatora klima-uređaja i sustava ventilacije za autobuse i teretna motorna vozila. Kvaliteta Spal proizvoda i usluga razvija se neprestano sa zahtjevima tržišta kako bi u svakom trenutku zadovoljili najviše zahtjeve i standarde koji se postavljaju pred proizvode ove vrste.

Katalog