Regulatori plina

Regulatori plina

Regulator plina ograničava tlak plina kako bi ga prilagodio zahtjevima uređaja.