Rotalok ventili

Rotalok ventili

Rotalok ventili su posebni ventili koji se koriste za spajanje cijevi u rashladnim sustavima.