Danfoss presostati

Odlično funkcioniranje i laka montaža
Ovi presostati su dizajnirani da zaštite rashladne instalacije od previsokog tlaka na potisu, i preniskog tlaka na usisu. Presostati su konstruirani da pokreću i zaustavljaju kompresore ili da upravljaju ventilatorima.

Katalog


www.danfoss.com

PRESOSTAT KP 1

PRESOSTAT KP 1

DANFOSS aut. (-0.2-7.5 bar) LP

Cijena na upit
PRESOSTAT KP 15

PRESOSTAT KP 15

DANFOSS ručni/automatski reset

Cijena na upit
PRESOSTAT KP 17

PRESOSTAT KP 17

WDANFOSS aut/aut(-0.2-7.5)(8-32ba)

Cijena na upit
PRESOSTAT KP 36

PRESOSTAT KP 36

KP 36 2-14 bar;dif0,7-4 bar G1/4in

Cijena na upit
PRESOSTAT KP 5 (060-117166)

PRESOSTAT KP 5 (060-117166)

DANFOSS aut. (8-32 bar) HP

Cijena na upit
PRESOSTAT KP 5 (060-117366)

PRESOSTAT KP 5 (060-117366)

DANFOSS man.(8-32 bar) HP

Cijena na upit
PRESOSTAT KP 5 (060-117866)

PRESOSTAT KP 5 (060-117866)

DANFOSS man.(8-32 bar) HP kat.br.(060-117866)

Cijena na upit
PRESOSTAT KP 5 (060-117766)

PRESOSTAT KP 5 (060-117766)

DANFOSS aut. (8-32 bar) HP

Cijena na upit