RASHLADNI PLINOVI (FREONI)

Rashladni plinovi Freoni

Freon je zbirno ime za više vrsta plinova koji su se upotrebljavali ili se upotrebljavaju u rashladnim strojevima.
Freoni su fluorovi i klorovi derivati metana i etana, plinovi iz porodice haloalkana, koji se koriste u rashladnoj tehnici kao rashladni medij.

Kratice za najvažnije tipove freona su CFC (en. prva slova za klor - fluor - ugljik) ili HCFC (vodik - klor - fluor - ugljik). Freoni su netopljivi u vodi, a prodiru visoko u stratosferu jer su inertni u kemijskim reakcijama.

Freon R134a

Freon R134a

FREON R 134a (13,6kg)

Cijena na upit
Freon R22a

Freon R22a

FREON R 22 (13,6kg)

Cijena na upit
Freon R404a

Freon R404a

FREON R 404a (10,9kg)

Cijena na upit
Freon R406a

Freon R406a

FREON R 406a (13,6 kg)

Cijena na upit
Freon R407c

Freon R407c

FREON R 407c (11,3kg)

Cijena na upit
Freon R410a

Freon R410a

R410a

Cijena na upit
Freon R507

Freon R507

FREON R 507 (11.3kg)

Cijena na upit
Freon R600a

Freon R600a

Freon R600a

Cijena na upit
Freon R32

Freon R32

Freon R32 (10,0 kg)

Cijena na upit
Freon R1234yf

Freon R1234yf

Freon R1234yf (5,0kg)

Cijena na upit