Bakrene cijevi i spojke
1 2 3 4 5 6 7  
CU kapa  komad

CU kapa komad

Dimenzije: F 28 mm IBP

KM 3.10
CU kapa komad

CU kapa komad

Dimenzije: F 67 mm IBP

KM 35.10
CU lok komad

CU lok komad

Dimenzije: 180 F 15mm IBP

KM 7.90
CU lok komad

CU lok komad

Dimenzije: F 16mm IBP

KM 8.80
CU lok komad

CU lok komad

Dimenzije: 180 F 18mm IBP

KM 9.40
CU lok komad

CU lok komad

Dimenzije: 180 F 22mm IBP

KM 11.30
CU lok  komad

CU lok komad

Dimenzije: 180 F 28mm IBP

KM 16.05
CU lok komad

CU lok komad

Dimenzije: F 35mm IBP

KM 38.50
CU lok dvojni  komad

CU lok dvojni komad

Dimenzije: 45 F 12mm IBP

KM 1.60
CU lok dvojni  komad

CU lok dvojni komad

Dimenzije: 45 F 15mm IBP

KM 0.50
CU lok dvojni komad

CU lok dvojni komad

Dimenzije: 45 F 18mm IBP

KM 1.25
CU lok dvojni komad

CU lok dvojni komad

Dimenzije: 45 F 22mm IBP

KM 1.50
CU lok dvojni komad

CU lok dvojni komad

Dimenzije: 45 F 28mm IBP

KM 2.60
CU lok dvojni komad

CU lok dvojni komad

Dimenzije: 45 F 35mm IBP

KM 9.20
CU lok dvojni  komad

CU lok dvojni komad

Dimenzije: 45 F 42mm IBP

KM 16.30
CU lok dvojni komad

CU lok dvojni komad

Dimenzije: 45 F 54mm IBP

KM 26.55
CU lok dvojni komad

CU lok dvojni komad

Dimenzije: 90 F 10mm IBP

KM 1.25
CU lok dvojni komad

CU lok dvojni komad

Dimenzije: 90 F 12mm IBP

KM 0.70
CU lok dvojni  komad

CU lok dvojni komad

Dimenzije: 90 F 15mm IBP

KM 0.60
CU lok dvojni komad

CU lok dvojni komad

Dimenzije: 90 F 16mm IBP

KM 1.05
1 2 3 4 5 6 7