Cijevi

Cijev AQ metar

Plava cijev SDR 11-OT,25X3,5mm 2170710 Vokel

KM 3.45

Cijev AQ metar

Plava cijev SDR 11-OT,32X2,9mm; 2170712 Vokel

KM 4.90

Cijev AQ metar

Plava cijev SDR 11-OT,40X3,7mm; 2170114

KM 6.10

Cijev AQ metar

Plava cijev SDR 11-OT,50X4,8mm; 2170116

KM 9.00